Zmluvy

Dátum zverejneniaČíslo zmluvyZmluvná strana/IČOPredmetHodnota
6.4.2020DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 09/03/2020
VODAPROFI s.r.o.
Skrabské 139, 094 33
IČO: 47916770
DIČ: 2024142901
Dodatok č.1 k Zmuve o dielo-,-- €
8.6.2020ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI TRIEDENÉHO ZBERUFÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce
IČO: 36211451
DIČ: 2021649575
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu.-.-- €
9.3.2020ZMLUVA O DIELO
č. 09/03/2020
VODAPROFI s.r.o.
Skrabské 139, 094 33
IČO: 47916770
DIČ: 2024142901
Zmluva o dielo .9 376,64 €
9.3.2020DODATOK Č.3
k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV
zo dňa 06.6.2016
NATUR-PACK, a.s.,
Bajkalská 25, 821 01 Bratislava, IČO: 35 979 798,
Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladani-,-- €
20.1.2020Dodatok č.1 k Zmluve o dieloPP PROTECT s.r.o.
Antona Bernoláka č. 2,
071 01 Michalovce
IČO: 48039365
DIČ: 2120038998
Dodatok č.1 k Zmuve o dielo13,20 € s DPH/mesiac
24.2.2020DODATOK č. 1/2020FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce
IČO: 36211451
DIČ: 2021649575
Dodatok č. 1-2020 Fúra-.-- €

Zmluvy rok 2019