Správy auditora
DátumNázovPopisPríloha
16.12.2021Správa audítora za rok 2020Správa audítora o overení účtovnej závierky a výročnej správy za rok 20201012e_SPRÁVA AUDÍTORA - 2020.pdf